תקנון

 • 1. כללי
  • 1.1 חברת ג'אמפ סטארט (037100815) (להלן: "החברה" או "ג'אמפ סטארט") מודיעה בזאת על עריכת מבצע בשם "חבר מביא חבר" (להלן: " המבצע "), אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה
  • 1.2 האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מכוון לנשים וגברים כאחד.
 • 2. מהות המבצע
  • 2.1 גולשי אתר האינטרנט של חברה מוזמנים להעביר באמצעות מערכת האתר, קורות חיים של חבריהם ולהקנות לעצמם אפשרות זכיה בתגמול כספי בסך 2,500 ₪ (להלן:" התגמול" ) כפי שיפורט בתקנון
  • 2.2 מעביר קורות חיים (להלן:" חבר" או " חבר מתווך") שהעביר קורות חיים של חברו (להלן:" המועמד"), יהיה זכאי לקבלת התגמול בהתקיים תנאים מצטברים הקבועים בסעיף 3.6 לתקנון זה
 • 3. מבצע "חבר מביא חבר"
  • 3.1 החברה מעוניינת לקבל קורות חיים שישלחו אליה באמצעות "חבר מתווך" במטרה לנסות ולהשים מועמדים באחת מהחברות הנמנות עם לקוחותיה של ג'אמפ סטארט.
  • 3.2 השתתפות במבצע תעשה ע"י העברת קורות חיים באמצעות מערכת "חבר מביא חבר" המצויה באתר החברה.
  • 3.3 חבר המעוניין להעביר קורות חיים של מועמד יעשה זאת אך ורק דרך האתר. לאחר מילוי ושליחת הפרטים הנדרשים, תתקבל הודעת מערכת המאשרת את קליטת הנתונים (להלן: "יום קליטת הנתונים").
  • 3.4 לאחר קליטת הנתונים תתבצע בדיקה במאגרי החברה ולאחריה תשלח הודעה בדואר אלקטרוני ובה יצוין האם המועמד קיים במאגרי החברה (להלן: "מועמד מוכר" ) או שהמועמד אינו קיים במאגרי הנתונים של החברה (להלן: "מועמד חדש "או "הודעת מועמד חדש" ).
  • 3.5 מועמד מוכר לא יזכה את החבר המתווך בתגמול.
  • 3.6 החבר יהיה זכאי לקבלת התגמול אם יתקיימו כל אלה במצטבר :
   (1) נשלחה אליו הודעת – "מועמד חדש".
   (2) המועמד מצא עבודה באמצעות ג'אמפ סטארט.
   (3) המועמד החזיק בעבודתו תקופה של 3 חודשים לפחות.
   (4) בגין השמתו של המועמד קיבלה ג'אמפ סטארט עמלת השמה.
   (5) עברה פחות מחצי שנה מיום קליטת הנתונים ועד ליום בו התחיל המועמד לעבוד.
  • 3.7 חבר מתווך שעמד בכל תנאי סעיף 3.6 (להלן: "השמה מזכה") יהיה זכאי לקבל תגמול חד פעמי בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות) ללא כל תוספת.
 • 4. התחייבויות
  • 4.1 המשתתף במבצע מצהיר כי ידוע לו היטב שאינו מורשה לשלוח לחברה קורות חיים או כל פרט אישי אחר של אדם ללא ידיעתו והסכמתו המלאה לכך ש:
   (1) קורות חייו של המועמד ישלחו לג'אמפ סטארט לצורך בחינת התאמתו לקבלת עבודה באחת מהחברות הנמנות עם לקוחותיה של החברה.
   (2) קורות חייו של המועמד ישמרו בידי החברה והיא תעביר אותן ללקוחותיה לצורך השמתו. המועמד יודע כי החברה ו/או לקוחותיה יצרו עמו קשר לצרוך ניסיון להשמתו.
   (3) החברה אינה מתחייבת להשים או לנסות להשים את המועמד.
  • 4.2 המשתתף במבצע מצהיר כי אין במשלוח קורות החיים משום הפרה של הוראות הדין ו/או הסכמים לרבות התחייבות או הסכם כלפי צד שלישי.
  • 4.3 המשתתף במבצע מצהיר כי האחריות המלאה לכל נזק בגין שימוש באתר ו/או השתתפותו במבצע חלה עליו בלבד והוא מתחייב לשפות ולפצות את ג'אמפ סטארט בקשר עם כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מטעם המועמד ו/או כל צד שלישי שיפנה אל החברה בתלונה בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה לרבות מסירת מידע, העברת קורות חיים, פגיעה בפרטיות ו/או הזכויות של המועמד ו/או גורם אחר.
  • 4.4 החברה תעדכן את החבר המתווך במידה ובוצעה השמה מזכה.
 • 5. שונות
  • 5.1 תקנון זה ניתן לשינוי מעת לעת ע"י החברה, באמצעות פרסום תקנון חדש ומעודכן.
  • 5.2 השתתפות במבצע מגיל 18 מעלה.
  • 5.3 אין בהשתתפות במבצע כדי ליצור יחסי עובד – מעביד ו/או כל יחסים אחרים בינך לבין חברת ג'אמפ סטארט.
  • 5.4 לא ניתן להשתתף במבצע זה עבור קורות החיים הפרטיים של המעביר (החבר המתווך לא יעביר קורות חיים שלו עצמו).
  • 5.5 ניתן לשלוח קורות חיים של מועמד מסויים פעם אחת בלבד.
  • 5.6 מובהר כי מועמד שלא נמצאה לו עבודה במשך חצי שנה מהיום בו נקלטו נתוניו (כמצוין בסיעיף ) לא יזכה את החבר המתווך בתגמול, גם אם נמצאה לו עבודה, באמצעות החברה, לאחר מכן.
  • 5.7 החברה רשאית להודיע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת המבצע. מובהר כי הפסקת המבצע לא תחול על קורות חיים שנשלחו טרם הפסקתו.
  • 5.8 הסמכות הדיוניות לדון בכל דבר ועניין הקשור לתקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז ת"א בלבד.

משרה חמה

Game developer

לחברת גיימינג שמפתחת ומפיצה משחקים חברתיים דרוש/ה מפתח/ת משחקים בפלאש, למשרה כיפית וייחודית.
קרא עוד

שלח קורות חיים

טען מסמך קורות חיים (doc,docx,pdf):
* שדה חובה
אפיק פרסום בניית אתרים